Print Friendly

Vaše podatke koje ostavljate putem e-maila ili kontakt formulara koristimo za svoje potrebe i ne dajemo ih na uvid trećim licima.U određenim slučajevima, Vi dobrovoljno možete dati neke podatke o sebi popunjavanjem našeg upitnika. U tom slučaju prikupljamo ove informacije za svoje potrebe kako bi daljom korespodencijom udovoljili Vašim zahtevima i potrebama.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o zaštiti privatnosti internet korisnika, kontaktirajte me.